Målarateljén

Målarateljén

I målarateljén kan du komma och gå som du vill. Du får en tilldelad plats för dina målargrejor, penslar och dukar. Stafflier och visst annat material finns redan. Ibland är flera medlemmar här samtidigt, ibland kanske det bara är du. Klubbdagar och gemensamma akiviteter förekommer för dig som vill vara med. Ibland även utställnoingar.

Medlem i målarateljén betalar 500 kr/månad.


Viktigt!

Det är viktigt att du är motiverad att ägna en del av din tid till skapande. Hur avancerad du känner dig  som konstnär spelar däremot ingen som helst roll.